Urechești                                           

Biserica de lemn din Urechești se află în satul omonim, fost Cicăneștii de Sus, comuna Cicănești, județul Argeș.

Poartă hramul „Sfânta Treime” și a fost ridicată în anul 1832.

Asemănarea cu bisericile de zid a primit-o în urma unei renovări din 1871. Se remarcă prin pictura murală exterioară și interioară.

Pisania peste intrarea în naos, de la 1871, pomelnicul din altar și tabloul ctitorilor din tindă se împletesc într-un izvor documentar local valoros.

Lăcașul lipsește de pe noua listă a monumentelor istorice în ciuda valențelor artistice și istorice conservate.

Biserica a fost ridicată în anul 1832, pe moșie de moșneni. Tradiția păstrază informația aducerii bisericii dintr-un alt loc din hotarul satului, mai la deal.

Momentul renovării acestui lăcaș în forma pe care o prezintă azi a fost consemnat într-o pisanie peste intrare, păstrată fragmentar: „Din mila lui Dumnezeu și al Sfintii Troițe și din mila Domnului și cu ajutorul tutulor sfinților sau prenoit această sfântă biserică de a doua oară în vremea înălțatului nostru Domn Carol I și al preasfințitului episcop Neofit la anul 1871 noembrie 7 de robii lui Dumnezeu Stan, Elisaveta, Floaria erița, Ion, Rada, Constantin te zugravu”. În altar, de-asupra proscomidiei, apare „pomelnicul ctitorilor vii”: „Stan, Elisaveta, Floaria, Rada, Ioan, Gheorghe, Pătru, Pătru, Ilinca, Ioan, Stanca, Gheorghie, Radu, Ion, Pătru preotu, Floaria preuteasa cu fii 5.”

În tabloul ctitorilor din dreapta intrării, în tindă, sunt înfățișați în costumele de epocă: „Stan, Constantin, Lisaveta, Ioan, Protiasa Floaria și Rada”.

Structura vizibilă indică amploarea lucrărilor de renovare. Spre apus construcția a fost extinsă cu un pridvor prevăzut cu un turn peste el. Pereții de lemn au fost îmbrăcați într-o o cămașă de tencuială, care să dea impresia unei construcții de zid. Interiorul și parțial exteriorul au fost zugrăviți cu scene religioase.

Maak jouw eigen website met JouwWeb