Romania-ro

Toplița                                                

Biserica de lemn din Toplița se află în satul omonim, comuna Mălureni, județul Argeș.

Poartă hramul „Sfântul Mucenic Teodor Tiron” și este relativ datată din secolul 18. Asemănarea cu bisericile de zid a primit-o în urma unei renovări din 1868.

Se remarcă prin sculptura portalului de la intrare și a funiei mediane. Sub acoperișul nou a fost păstrat cel vechi din șindrilă, prins în cuie de lemn și fier.

Planimetria altarului prezintă particularitatea decroșului doar pe o singură parte, fără retragere pe latura de nord, pentru a adăposti proscomidia. Pisania fragmentară din pridvor, de la 1868, este singurul izvor scris cunoscut al istoriei bisericii. Lăcașul lipsește de pe noua listă a monumentelor istorice în ciuda valențelor artistice și istorice conservate.

Vechimea construcției nu se cunoaște. În lipsa documentelor, biserica se poate data relativ, pe baza elementelor sculptate în portal, cel mai probabil din secolul 18.

Ctitorii bisericii au fost moșnenii de loc.
Momentul renovării acestui lăcaș în forma pe care o prezintă azi a fost consemnat într-o pisanie peste intrare, păstrată fragmentar: „Această biserică au fost dă lemnu și dărăpănată și sau tencuit și sau zugrăvit în vremea înălțatului nostru Domn Carol întâi și al preasfințitului nostru episcop Neofit Scriban de robii lui Dumnezeu Stan preot, Florea Ciubuc, Florea Anghel, Purcelus, Stan Cucu 1868 ”.

Anul pisaniei este incomplet dar se regăsește pe dosul tâplei: „1868”. În altar, de-asupra proscomidiei, apare un pomelnic al zugravilor: menționând între cei vii pe „Petru, Maria, Gheorghe” iar între cei morți pe: „Teodor ereu, Gheorghe, Nicolae, Ioan, Ioana, Maria, Panteleimon, Gherman ermonah și cu tot niamu lor”.

Structura vizibilă indică amploarea lucrărilor de renovare. Spre apus construcția a fost extinsă cu un pridvor prevăzut cu un turn peste el. Pereții de lemn au fost îmbrăcați într-o o cămașă de tencuială, care să dea impresia unei construcții de zid. Pereții transversali interiori au fost refăcuți din zidărie. Interiorul și peretele de la intrare au fost în întregime zugrăviți cu scene religioase.