Romania-ro

Sinești                                                 

Biserica de lemn din Sinești se află în localitatea Sinești, județul Vâlcea.

Biserica poartă hramul „Cuvioasa Paraschiva” și este datată din anul 1746, fiind parțial refăcută și renovată la 1839.

Afectată de un incendiu în ziua de 12 septembrie 2002, biserica se putea pune imediat sub un acoperiș nou, protector.

A fost în schimb lăsată pradă vremurilor și ruinării.

Cu toate acestea, ceea ce se păstrează poate fi salvat pentru posteritate.

Biserica se remarcă prin zugrăveala de o bună calitate artistică și sculptura în lemn.

Biserica este înscrisă pe noua listă a monumentelor istorice.

Declasarea monumentului ar putea duce la dispariția lui definitivă.

Biserica urmează un plan binecunoscut lăcașurilor de lemn din zona Vălcii, cu plan dreptunghiular, cu pridvor, pronaos, naos și altar în succesiune, de la est spre vest.

Altarul și tâmpla iconostasului sunt zidite din cărămidă, probabil ulterior, odată cu renovările majore din 1839.

Butea bisericii, ce cuprinde naosul, pronaosul, se păstrează din prima fază de construcție și este în întregime ridicat din lemne de stejar încheiate în chetori bisericești, în coadă de rândunică.

Întrega structură în lemn stă pe o subzidire din cărămidă.

Pridvorul adăpostește intrarea pe vest și se remarcă prin cei patru stâlpi sculptați.