Romania-ro

Satu Nou                                           

Biserica de lemn din Satu Nou, cu hramul Înălțarea Domnului a fost edificată în anul 1863.

Pentru construirea bisericii s-a utilizat aceeași tehnică constructivă ca și pentru bisericile din localitățile învecinate Strunga și Izvoarele, pereții fiind realizați din gard de nuiele acoperit de chirpici.

Pentru valoarea ei istorică și arhitectonică biserica din Satu Nou, comuna Oltina a fost înscrisă pe noua listă a monumentelor istorice.