Rătez                                                  

Biserica de lemn din Rătez, comuna Godinești, județul Gorj, a fost construită în 1885.

Are hramul „Sfântul Nicolae”. Biserica nu se află pe noua listă a monumentelor istorice.

Rătez este o așezare veche.

Prima atestare documentară: satul Rătezu este amintit într-un document de la 25 octombrie 1593, când Mihai Viteazul întărește lui Nicula din Glogova stăpânire peste un iaz cumpărat în hotarul Rătezu cu 1600 de aspri.

Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” a fost reclădită din temelie pe locul unei biserici de lemn mult mai vechi.

Pisania originală, redată fidel, inclusiv semnele de punctuație: „Înumele tatălui si fiului si duhului sfânt sa râclâdit. de nou din temelie siânpodobit.ac.biserică sub patronaju, Sf.Nicolae.de lăcuitori acesti Cm.Retezu sub conducerea unui comitetu gărantî ai lucrari.si.citori.si primi fundători anume: Preot CsPopescu, I.Medari, Ioan Berciu, Ion Cs.Popescu, Nicolae I. Buteică, Cs.Buteică, St.Manescu, Ion S.Medari, si Ioan Dm.Nicolcescu.gărant, citor si casieriu...si cu lacuitori dinpreună, âncepândusa la, anu, 1885 1Maiu terminduse -la-anu 1898 luna octomvrie= 5 =ziua ” Rătez era o așezare rurală înfloritoare în perioada interbelică.

În prezent satul este afectat de procesul accelerat de depopulare.

În partea de sus a satului, greu accesibilă, unde se află și biserica, mai trăiesc doar două familii. Frumoasa biserică din Rătez, de dimensiuni neobișnuit de mari pentru bisericile gorjene, este amenințată cu dispariția.

Absida altarului este înclinată și parțial prăbușită. Sunt necesare lucrări urgente la structura de rezistență, lucrări pe care micuța și săraca comunitate din Rătez nu are puterea financiară să le realizeze.