Romania-ro

Copăceni (Racovița)                         

Biserica de lemn din Copăceni (Racovița) se află în localitatea Copăceni, comuna Racovița, județul Vâlcea.

Biserica a fost ridicată în anul bizantin 7313, adică anii 1804-1805 de la Nașterea lui Christos.

Poartă hramul „Sfântul Nicolae” și „Sf. Filofteia”.

Biserica este înscrisă pe noua listă a monumentelor istorice.

Conform legendei, biserica a fost adusă din Ardeal, mai întâi în Mălaia și apoi pe locul actual.

Sculptura trădează asemănări cu alte biserici din nordul Olteniei, de la începutul secolului 19, ceea ce o leagă de tradiția constructivă de la sud de munți.

Nu este exclusă totuși o mutare din Mălaia sau altă localitate olteană, dat fiind firescul acestei practici la bisericile de lemn, existând și câteva exemple de acest fel în regiune.

O demontare, transportare și reclădire pe un loc nou lasă semne de mutare pe bârnele construcției, care pot fi identificate la o renovare.

Prezența sau absența acestora sub tencuiala exterioară pot confirma sau infirma tradiția păstrată în jurul bisericii.
 
Anul ridicării bisericii a fost transmis într-o „însemnare” peste intrarea în naosul bisericii.

Textul însemnării, scris în slova veacului 19, într-o grafie de tranziție chirilică-latinească, reține următoarele:
"Aciastă sfântă biserică sau făcut de mine protopopul Ioan, Ilinca ereița, și Andrei Brăileanu, Ilinca la leat 7313 și li anul 1865 sa zugrăvit cu toate cheltuielile d-lor Mihalache Boncescu din R. Vâlcea, Mitu Stelea, Ana Matei, S. Canfira, Andrei V. Floarea, Pavel Bă..., Petre, Pătru, Mariea, Stancu, Năstase, Dumitra, preotu Matei, Ioana ereița, Gheorghe Bradeianul, Nită Brădencul, Floarea, Gheorghie, Stanca, Ion, Matei, Maria, 1865.”

Anul construcției este redat în era bizantină 7313, adică anii 1804-1805 ai erei noastre.

Zugrăvitul este datat din 1865.