Romania-ro

Ceaușești-Ștefănești                          

Biserica de lemn din Ceaușești-Ștefănești se află în cătunul Belegani, fost Ștefănești, localitatea Ceaușești, comuna Oarja, județul Argeș.

Poartă hramurile mai vechi "Sfinții Voievozi" și "Cuvioasa Paraschiva", și încă două mai noi, "Sfântul Dumitru" și "Sfântul Nicolae".

Poate fi relativ datată din secolul 18 sau începutul secolului 19. Asemănarea cu bisericile de zid a primit-o în urma unei renovări, în anul 1873.

Planimetria altarului prezintă particularitatea decroșului doar pe o singură parte, fără retragere pe latura de nord, pentru a adăposti proscomidia.

Pisania parțial ștearsă din pridvor este singurul izvor scris cunoscut al istoriei bisericii. Lăcașul lipsește de pe noua listă a monumentelor.

Vechimea construcției nu se cunoaște.

În lipsa documentelor, biserica se poate data relativ, cel mai probabil din secolul 18 sau începutul secolului 19.

Pisania de la 1873 menționează o refacere a vechii biserici din Ștefănești și hramurile mai vechi.

Momentul renovării acestui lăcaș în forma pe care o prezintă azi a fost consemnat într-o pisanie peste intrare, scrisă în chirilice:
"Cu ajutorul lui Dumnezeu sau făcut această sfântă biserică din nou cu hramul Sfinții Voivozi și Cuvioasa Paraschiva, și s-a alăturat și Sfântul Dimitrie și Sfântul Nicolae, cu cheltuiala și ajutorul titorilor: preot Dobre, preoteasa Anca, Badea și cu toți frații, cei ce-au ajutat cu mult și cu puțin în zilele prea înălțatului nostru Domn Carol I, preasfinții sale episcopul nostru Iosif. La anul 1873 octombrie 11, zugrav Petre și Apostol.".

Cu această ocazie, construcția a fost acoperită cu "ostrețe”, adică cercuită, și apoi tencuită, atât pe interior câtși pe exterior, cu scopul de a imita bisericile de zid din zonă. A fost adăugat pridvorul de zid și probabil turnul. Proscomidia de zid și iconostasul precum și întreaga zugrăveală interioară și exterioară datează de atunci.

Peste o parte mai ștearsă a pisaniei vechi au fost adăugate informații despre o reparație mai nouă: "Renovată în anul 1976 preot paroh Petre Ionescu, consilier Banu Constantin, din îndemnul loc. colonel Nedelea Marin pensionar, cu ajutorul enoriașilor satului Belegani și Ceaușești. Renovator Georgescu Marin."

O însemnare de pe un afiș prins pe ușa bisericii surprinde informații despre ultima reparație exterioară: "Din mila lui Dumnezeu, cu binecuvântarea prea sfințitului episcop Calinic, sub îndrumarea părintelui paroh Gardin Marius și cu cheltuiala enoriașilor, s-a renovat la exterior și s-a împrejmuit cu gard 1998."