Borovinești                                         

Biserica de lemn din Borovinești se află în satul omonim, în partea de sat numită „Borovineștii Vechi”, comuna Valea Iașului, județul Argeș, și poartă hramul „Sfinții Îngeri”.

Este una din bisericile călătoare, fiind adusă din Cicănești și ridicată pe locul actual în anul 1869.

Se remarcă prin structura bine păstrată și pictura murală exterioară și interioară în mare parte conservate. Pisania peste intrare, de la 1869, constituie un valoros izvor documentar local.

Lăcașul lipsește de pe noua listă a monumentelor istorice și din evidențele oficiale în ciuda valențelor artistice și istorice conservate.

Vechimea bisericii de lemn din Borovinești este necunoscută, se poate însă data înainte de anul 1800.

Tradiția susține aducerea ei din satul Cicănești, unde a fost ridicată de jupânul Ștefan, pe moșia mănăstirii Tutana.

Biserica a fost surprinsă de catagrafiile din 1808, 1824 și 1833 în Cicănești, cu hramul „Buna Vestire”. A fost înlocuită de o biserică de zid în anul 1867 fiind apoi transferată și refolosită de noua comunitate, după un vechi obicei al zonei.

Momentul ridicării acestui lăcaș pe locul actual a fost consemnat într-o pisanie peste intrare, scrisă în chirilice: „Întru slava și cinstea Sfinților Mai Marilor Voevozi Mihail și Gavriil s-au făcut aciastă sfântă biserecă din nou.

Începeria de la martie 10 1869 și au luat sfărșit la septembrie 20 1869, în zilele pria înălțatului nostru domn Carol întâi cu blagoslovenia priaosfințitului arhiepiscop al Argeșului dumnealui domnul Neofit Scriban cu cheltuiala tutulor enoriașilor, și alergător Gheorghe Boroghină și sau milostivit și alți streini de au ajutat precum și toți lăcuitorii de aici sau silit de au ajutat care cu ce au avut pănă la cia din urmă săvărșire ca să fie sufletele lor primite spre lăcașurile cele sfinte în vecii vecilor amin. 1869. Iancu zugravu ot Argeși”.

Biserica a a fost reparată în anul 1918, la aproape o jumătate de secol de la reconstrucția ei. Funcția ei de lăcaș de cult a fost preluată din anul 1942 de o biserică de zid, ridicată în apropiere.